2013/03/18

Naj­lep­sze w życiu może oka­zać się nie to,
 o co wal­czy­my, ale to co przychodzi samo. 

1 komentarz: